Cəmiyyət Görməli yerlər Tarxi-Mədəniyyət obyektləri Monumentlər və heykəllər
Monumentlər və heykəllər (548)
Şabran Nizami AZ1700
Bakı Abbas Mirzə Şərifzadə AZ1012
Şamaxı Heydər Əliyev AZ5600
Bakı Mirza Ələkbər Sabir AZ1038
Sabirabad Heydər Əliyev AZ5400
Bakı İstiqlaliyyət AZ1000
Bakı Lermontov AZ1001
Gəncə Nəriman Nərimanov AZ2006
Qusar Fəxrəddin Musayev AZ3800
Beyləqan Heydər Əliyev AZ1200
Qazax Bakı AZ3500
Bakı İstiqlaliyyət AZ1001
Bakı Abbasqulu ağa Bakıxanov AZ1022
Culfa Bənəniyar AZ7211
Şamaxı 20 Yanvar AZ5600
Ordubad Heydər Əliyev AZ6900
Culfa Xanəgah AZ7225
Ordubad Şəhriyar AZ6900
Naftalan Hacı Zeynalabdin Tağıyev AZ4600
Göyçay Nəriman Nərimanov AZ2300

<<<11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >>>